لطفا" تمامی موارد را تکمیل نمایید
  نام و نام خانوادگی
  شماره موبایل
  نوع خودرو
  نوع خدمات درخواستی
  کد نمایندگی فروشنده خودرو
( راهنما )
 
جلوبندی
تقه فرمان به هنگام چرخش درجا
در دست انداز تقه مي كند
صداي بلبرينگ چرخ
هنگام چرخش در دور برگردان صداي تق تق دارد
نشتي روغن ازكمك هاي جلویاعقب
خلاصی فرمان
مکانیکی
مشکوک به سوپاپ
موتور روغن كم مي كند ياروغن سوزي دارد
روغن ريزي دارد
آب و روغن قاطي شده
گازخوري دارد
ماشين درشروع حركت لرزش دارد
نشتي آب از زیر خودرو
سيستم ترمز
دسته موتورها
روشن می ماند chek چراغ
دیسک وصفحه
تصادفات
ضربه از ناحیه جلو
ضربه از ناحیه عقب
ضربه از ناحیه سمت چپ
ضربه از ناحیه سمت راست
برقی
شیشه بالابر
چراغ های جلو
نوع ایراد
  سایر توضیحات :
  شماره شاسی
 ( 8 رقم آخر )
 (مثال: CF202792)