لطفا" تمامی موارد را تکمیل نمایید
  نام و نام خانوادگی
  شماره موبایل
  نوع خودرو
  نوع خدمات درخواستی
  کد نمایندگی فروشنده خودرو
( راهنما )
 
تصادفات
ضربه از ناحیه جلو
ضربه از ناحیه عقب
ضربه از ناحیه سمت چپ
ضربه از ناحیه سمت راست
نوع ایراد
  سایر توضیحات :
  شماره شاسی
 ( 8 رقم آخر )
 (مثال: CF202792)